SAFAn jäsensivuilta löydät tietoa jäseneksi liittymisestä, jäseneduista, vuosimaksuista ja työttömyysturvasta. Haluatko mukaan aktiivitoimintaan? Ota yhteys esimerkiksi oman paikallisosastosi johokuntaan tai liity johonkin SAFAn kuudesta alaosastosta.

Tiedekulma, JKMM Arkkitehdit. Kuva Mika Huisman.

Liity SAFAan verkossa!

Verkkolomakkeen kautta voit liittyä myös alaosastoihin, IAET-kassan jäseneksi ja SAFA-TEK yhteisjäseneksi! Arkkitehtiliittoon liittyminen on helppoa!

Täytä jäsenlomake tästä!

Verkkolomake toimii myös, mikäli olet jo SAFAn jäsen ja haluat liittyä IAET-kassaan tai SAFA-TEK yhteisjäseneksi.

Jäseneksi voivat liittyä Suomessa yliopistotasoisen viisivuotisen arkkitehtitutkinnon suorittaneet tai ulkomailla Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin arkkitehteja koskevat vaatimukset täyttävän yliopistotutkinnon suorittaneet.

Haluatko mukaan liiton aktiivitoimintaan? Ota yhteys esimerkiksi oman paikallisosastosi johokuntaan tai liity johonkin SAFAn kuudesta alaosastosta.

Jäsenyys SAFAssa

Jäsenenä saat lukuisia etuja: säännöllisesti ilmestyvät julkaisut muun muassa Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtiuutiset kotiin kannettuna, edulliset osallistumismaksut SAFAn tilaisuuksiin ja koulutuksiin, mahdollisuuden vuokrata edullisesti SAFAn kiinteistöjä.

SAFA on vakuuttanut myös jäsenensä Vakuutusyhtiö Pohjolassa ammatillista vastuu- ja oikeusturvaa vastaan.

SAFAn jäsenkortilla myös mahdollistat monet alennukset.

SAFA
  • on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja
  • toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta
  • edistää aktiivisesti rakennustaiteen, laadukkaan ympäristön ja suunnittelun arvostusta
  • huolehtii arkkitehtikunnan toimintaedellytyksistä
  • osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen
  • pitää yllä suhteita alan kannalta keskeisiin vaikuttajiin Suomessa ja ulkomailla
  • seuraa myös arkkitehtikoulutuksen kehittämistä ja pyrkii vaikuttamaan siihen

Yhteystiedot:
jasenasiat @ safa.fi
puh. 09 5844 4208