Suomen Arkkitehtiliitto SAFA seuraa aktiivisesti arkkitehtien koulutusta ja pitää yllä alan pätevyydentoteamisjärjestelmiä. SAFA järjestää yksin ja yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa ammatillista täydennyskoulutusta ja tarjoaa tietoa alan koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Metropolian Myllypuron kampus, Helsinki, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama. Kuva Martin Sommerschield/Kuvio Oy.