Ala- ja paikallisosastot

Paikallisosastotoiminta


Paikallisosaston tarkoituksena on alueellaan asuvien SAFAn jäsenten yhteenliittymänä toteuttaa liiton tarkoitusta mm. myötävaikuttamalla alueen arkkitehtuurin ja herättämällä julkista keskustelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi paikallisosastot järjestävät jäsenilleen täydennyskoulutusta, kokouksia, opintomatkoja, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia yms. sekä pitää yhteyttä muihin arkkitehtuuri-, taide- ja rakennusalan yhteisöihin. Paikallisosastot voivat järjestää myös näyttelyitä ja harjoittaa ammattiin liittyvää tiedotuspalvelua sekä kerhotoimintaa.

SAFAn paikallisosastot


 • Helsingin ja Uudenmaan arkkitehdit – Helsingfors och Nylands arkitekter SAFA (HESA- SAFA) https://www.facebook.com/hesasafa/ hesasafa(@)safa.fi
 • Hämeen arkkitehdit SAFA (Häme-SAFA) http://hamesafa.safa.fi hamesafa(@)safa.fi
 • Itä-Uudenmaan arkkitehdit - Östra Nylands arkitekter SAFA (ITU-SAFA) itusafa(@)safa.fi
 • Kaakkois-Suomen arkkitehdit SAFA (Kaakko-SAFA) http://www.kaakko-safa.net/ kaakkosafa(@)safa.fi
 • Keski-Suomen arkkitehdit SAFA keskisuomensafa(@)safa.fi
 • Peräpohjolan ja Lapin arkkitehdit SAFA
 • Pohjanmaan arkkitehdit SAFA pohjanmaansafa(@)safa.fi
 • Pohjois-Karjalan arkkitehdit SAFA pokasafa(@)safa.fi
 • Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA http://p-ssafa.fi/ pohjoissuomensafa @ safa.fi
 • Satakunnan arkkitehdit SAFA http://satasafa.safa.fi/index.html satasafa(@)safa.fi
 • Savon arkkitehdit SAFA (SaSAFA) sasafa(@)safa.fi
 • Tampereen seudun arkkitehdit SAFA (TAM-SAFA) http://tamsafa.fi tamsafa(@)safa.fi
 • Turun seudun arkkitehdit – Åbo regionens arkitekter SAFA (Turku-SAFA) http://turku.safa.fi turkusafa(@)safa.fi


Lisätietoja paikallisosastotoiminnasta Extranetissa: Osastot


Alaosastotoiminta


Alaosastojen toimialueena on koko maa, mutta niiden toimiala koskee erityistä ammatillista sektoria. Alaosastot voivat toimia mielipide- ja painostusryhminä sekä vaaliliiton muodostajina. SAFAn jäsen voi kuulua useampaan alaosastoon, joiden jäseneksi liitytään erillisellä hakemuksella.

CAD-SAFA


CAD-SAFA edistää tarkoituksenmukaisten metodien ja välineiden käyttöä arkkitehtisuunnittelussa.
cad-safa @ safa.fi

Kestävän kehityksen alaosasto - EKO-SAFA


EKO-SAFAn tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen erityisesti arkkitehtien toiminnassa harjoittamalla tiedonvälitystä, toimimalla keskustelufoorumina ja tukemalla luonnon ehtoihin sopeutuvan rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun tutkimusta ja kehittämistä paikallisesti että globaalisesti.
eko-safa @ safa.fi
EKO-SAFAn Facebook-sivut

Opiskelijoiden alaosasto - O-SAFA


Alaosaston toiminta on suunnattu SAFAn opiskelijajäsenille tai varsinaiselle jäsenelle arkkitehdiksi valmistumistaan seuraavan vuodenvaihteen jälkeen kaksi kokonaista kalenterivuotta.
o-safa @ safa.fi
Opiskelija-SAFAn Facebook-sivut

Rakennusperintö-SAFA - Byggnadsarvs-SAFA


Rakennusperintö-SAFAn tarkoituksena on tukea ja kehittää kulttuuriympäristöjen, rakennusten, sisustusten, puistojen ja puutarhojen ammattitaitoista suojelua, vaalimista, korjaamista, restaurointia ja tutkimusta.
rakennusperinto @ safa.fi

Virka- ja toimiarkkitehdit - Tjänstemannaarkitekter - VATA-SAFA


VATA-SAFAn tarkoituksena on tukea jäsentensä työskentelyä heidän tehtävissään yhteiskunnan palvelijoina ja sen rakentajina ja saattaa heidät yhteistoimintaan ammatillisen kanssakäymisen edistämiseksi.
vata-safa @ safa.fi

Yksityisarkkitehdit - Privatpraktiserande arkitekter - YAPA-SAFA


Alaosaston tehtävä on parantaa itsenäisesti ammattia harjoittavien arkkitehtien toimintaedellytyksiä, sekä edistää verkostoitumista.
yapa-safa @ safa.fi
YAPA-SAFAn Facebook-sivut


Lisätietoa alaosastotoiminnasta Extranetissa: Osastot

Ohjeita osastoille

Vuosikalenteri 2019
PDF 36,2Kt
Projektiavustusohjeet
PDF 55,8Kt
Talouden toimintaohje
PDF 460Kt
Paikallisasiamiehen tehtävät, ohje
DOC 32Kt

Projektiavustusten hakeminen

Hakemukset toimitetaan sähköpostilla:
paivi.virtanen @ safa.fi

Liitteeksi tulee 0,5-1 sivun mittainen tekstimuotoinen hakemus, josta löytyvät: projektin nimi, osaston ja vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot, projektin lyhyt kuvaus ja tavoitteet, kohderyhmä sekä aikataulusuunnitelma.

Lisäksi oheiseen excel-taulukkoon täytetään haettavan projektin talousarvio (tuotot ja kulut eriteltyinä.)
talousarvio-excel
UNKNOWN 11,6Kt