Arkkitehtuurikasvatus

Arkkitehtuurin kansalaiskasvatus on rakennettuun ympäristöön liittyvää ympäristökasvatusta, kulttuuriperintöopetusta ja taiteen perusopetusta. Sen päätavoitteina on auttaa kansalaisia ymmärtämään:
  • mikä merkitys rakennetun ympäristön laadulla on ihmisen ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.
  • että rakennettu ympäristö inhimillisen elämän muotona liittyy kiinteästi luonnonympäristöön ja on osa sitä.
  • että nykypäivän ympäristö on muodostunut historiallisen kehityksen tuloksena.
  • mikä on meidän vastuumme rakennetusta ympäristöstämme ja kuinka oma toimintamme vaikuttaa siihen.
  • kuinka suunnitteluprosessit kulkevat ja miten ja milloin on oikea aika vaikuttaa.
  • että he voivat vaikuttaa itse aktiivisesti omaan elinympäristöönsä ja sen muodostumiseen ja rohkaista heitä siihen.


Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on osallistunut aktiivisesti arkkitehtuurikasvatuksen edistämistyöhön Viihtyisä ympäristö -virikekirjan (1981) julkaisemisesta saakka. Vuosien varrella se on julkaissut myös Askeleita Arkkitehtuurissa – Arkkitehtuurin kansalaiskasvatus Suomessa ja Arkkitehtuurikasvatuksen rakennuspuita -raportit (1999 ja 2001), Arkkitehtuurin ABC – Löytöretki rakennettuun ympäristöön ja Arkkitehtuurin ABC II – Peruskäsitteitä -oppikirjat (2004 ja 2007) sekä ensimmäisen arkkitehtuurikasvatuksen verkkosivuston (2005), joka on vuonna 2012 siirtynyt uudistettuna Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ylläpidettäväksi.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA nimeää joka neljäs vuosi edustajansa kansainvälisen, arkkitehtiliittojen kattojärjestön UIA:n Architecture & Children -työryhmään sekä organisoi työryhmän järjestämän Golden Cubes -arkkitehtuurikasvatuskilpailun kansallisen osakilpailun joka kolmas vuosi. Tutustu Golden Cubes 2011-2013-raporttiin .

Seuraa arkkitehtuurikasvatuksen ajankohtaisia uutisia ja tutustu opetusmateriaalipankkiin arkkitehtuurikasvatuksen verkkosivuilla!