Arkkitehtuuripolitiikka

Suomi kuuluu arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien pioneerimaihin. Suomen kansallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 17.12.1998.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma kohdistettiin ennen kaikkea julkisille toimijoille, joiden esimerkkivaikutuksen haluttiin heijastuvan myös muuhun yhteiskuntaan. Ohjelma linjasi 24 toimenpiteen muodossa yleiset tavoitteet maamme rakennusvarannon arvon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi, rakennusperinnön vaalimiseksi, korkeatasoisen uudisrakentamisen edistämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkaistiin kuvitettuna versiona vuonna 1999 suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi valtion rakennustaidetoimikunnan ja Suomen arkkitehtiliiton yhteistyönä. Siitä on myös saatavavilla sähköinen versio arabiaksi. Turkin arkkitehtiliitto on kääntänyt tekstin turkiksi.

Suomen arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa on käytetty mallina muiden Euroopan maiden ohjelmien laatimisessa. Ohjelmalla on ollut myös suuri esimerkkivaikutus kunta- ja aluetason arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien syntymiselle. Ensimmäiset paikalliset ohjelmat syntyivät kansallisen ohjelman vanavedessä heti 2000-luvun alussa ja uusia ilmestyy koko ajan.

SAFAn arkkitehtuuriohjelma


SAFAn kaikki toiminta pohjautuu arkkitehtuuripoliittisiin näkemyksiin, joita on linjattu SAFAn strategia- ja tulevaisuustyössä. Arkkitehtuuripoliittinen jaos jatkaa SAFAn oman arkkitehtuuriohjelman työstämistä. Arkkitehtuuriohjelmasta valittuja teemoja jalkautetaan vuosittain käytännön toimenpiteiksi.

SAFA tukee ja rohkaisee paikallisosastoja aloitteellisuuteen alueellisten ja paikallisten arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien käynnistämisessä, laadinnassa ja päivittämisessä.