Kansainvälinen toiminta

SAFAn kansainvälisen toiminnan muotoja ovat mm. toimiminen aktiivisesti kansainvälisessä arkkitehtien liitossa Union Internationale des Architectes UIA:ssa, Euroopan Unionin jäsenmaiden ja siihen hakeneiden maiden arkkitehtiliittojen yhteistyöjärjestössä Architects´Council of Europe ACE:ssa.

Union Internationale des Architectes UIA
SAFAn on ollut jäsenenä kansainvälisessä arkkitehtien liitossa UIA:ssa sen perustamisesta vuodesta 1948 lähtien. SAFA muodostaa yhdessä muiden pohjoismaisten arkkitehtiliittojen kanssa osaston (Nordic Section) kansainvälisessä arkkitehtien liitossa Union Internationale des Architectes UIA:ssa, johon kuuluvat yli 100 valtion arkkitehtiliitot. UIA järjestää joka kolmas vuosi maailmankonferenssin. UIA:n toimisto sijaitsee Pariisissa.

Pohjoismaisia kontakteja ylläpidetään myös vuosittaisten hallitusten edustajien välisen kokouksen (styrelsemöte) ja kilpailusihteerien kokouksen (tävlingsmöte) avulla. SAFA on mukana myös kalottiyhteistyössä, josta vastaavat pohjoismaisten liittojen pohjoisimmat paikallisosastot.
www.uia-architectes.org/

Architects´ Council of Europe ACE
SAFA on jäsenenä vuonna 1990 perustetussa EU:n jäsenmaiden ja siihen hakevien maiden arkkitehtiliittojen yhteistyöjärjestössä ACE:ssa vuodesta 1995 ja osallistuu sen kautta aktiivisesti Euroopan arkkitehtien yhteistyöhankkeisiin. ACE:n toiminta on kanavoitu kolmeen pysyvään komiteaan ja niiden alaisuudessa toimiviin työryhmiin. ACE:n toimisto sijaitsee Brysselissä. ACE edustaa kokonaisuudessaan noin 450 000 eurooppalaista arkkitehtiä.
www.ace-cae.eu/