Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta.

Vuonna 1892 perustetun yhdistyksen jäsenenä on noin 3 000 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia eli vajaat 80 prosenttia kaikista Suomen arkkitehdeista. Lisäksi SAFAlla on noin 500 opiskelijajäsentä.

Suomen Arkkitehtiliiton jäsenet käyttävät ammattinimikkeensä yhteydessä SAFA-lyhennettä (Arkkitehti SAFA).